Průzkum mezi obyvateli

V prosinci 2022 probíhalo mezi našimi obyvateli dotazníkové šetření. Formulář byl k dispozici online a vyšel i ve Vyškovském zpravodaji. Celkem se šetření zúčastnilo 357 občanů města.

Co z dotazníku vyplývá? ...Většina z oslovených je s životem ve městě spokojená.

Nejspokojenější jsou obyvatelé s širokými možnostmi v oblasti sportu a volného času. V hodnocení bodovaly také naše mateřské a základní školy, jako klíčové instituce města. Naopak nejvíce občany pálí ve městě nedostatek, parkovacích míst, nedostupnost bydlení a kultura ve městě. Občané by také upřednostnili investice do zkvalitnění veřejné zeleně.

S výsledky však můžete pracovat i vy. Níže máte možnost detailněji prohlížet výsledky a podívat se na to, jak město hodnotí vaši vrstevníci, sousedé či lidé s dětmi. Pro úplnost dodáváme také přehledné vyhodnocení v textové podobě, které vyšlo v rámci městského zpravodaje.

Číst více

Prohlédněte si dokument 

 

×
Menu